022270 - Informatika 1
1. razred Informatika

Informatika 1 - programski jezik C++

Udžbenik

Autori:

Leo Budin
Zlatka Markučič
Predrag Brođanac
Smiljana Perić

Sadržaj

 • Uvod
  • Funkcionalna shema računala
  • Neki važni trenutci koji su pokrenuli razvoj suvremenih računala
  • Informacijska i komunikacijska tehnologija
  • Podatak, informacija, znanje
  • Što je informatika?
 • Brojevni sustavi i prikaz podataka
  • Osnovni tipovi brojevnih sustava
  • Baza brojevnog sustava
  • Binarni brojevni sustav
  • Heksadekadski brojevni sustav
  • Izravna pretvorba binarnoga brojevnog sustava u heksadekadski brojevni sustav
  • Zbrajanje brojeva u binarnome brojevnom sustavu
  • Zapis prirodnih brojeva u memoriji računala
  • Zapis cijelih brojeva u memoriji računala
  • Računanje s cijelim brojevima u računalu
  • Zapisivanje brojeva s pomičnom točkom u računalu
  • Zapisivanje slova i ostalih znakova
 • Računalo i sastavni dijelovi računala
  • Računalo se sastoji od sklopovlja (hardvera) i računalnih programa (softvera).
  • Centralna memorija računala (RAM)
  • Centralni procesor (CPU)
  • Centralni procesor (CPU)
  • Sabirnica
  • Matična ploča računala
  • Ulazni uređaji
  • Izlazni uređaji
  • Računalni programi
 • Operativni Sistemi
  • Korisničko sučelje MS Windows 10
  • Rad s mapama i datotekama
  • Potraga za datotekama i mapama
  • Rad s prozorima
  • Prilagođavanje sučelja MS Windows
  • Kako ću saznati obilježja svojeg računala
 • Logika
  • Osnovni pojmovi matematičke logike
  • Osnovne logičke operacije
  • Primjena logičke algebre
  • Logički sklopovi
 • Računalno razmišljanje i programiranje u C++
  • Rješavanje problema
  • Što je računalni program?
  • Programski jezici
  • Kako računalo „natjerati” da radi ono što mi želimo
  • Programski jezik C++
  • Aritmetičke operacije
  • Grananje (selekcija)
  • Naredbe ponavljanja
 • Internet
  • Računalne mreže
  • Struktura Interneta
  • Internetske adrese
  • Usluge na Internetu
  • Zajednički rad na dokumentima
  • Autorska prava
  • Računalna sigurnost
 • Word
  • O sučelju MS Worda
  • Pisanje molbe
  • Raspored sati
  • Stručni članak
  • I još nekoliko sitnica
 • Prezentacijski alati (ppt)
  • Stvaranje dobre prezentacije
  • O sučelju MS PowerPointa
  • Dizajniranje slajda
  • Spremanje PowerPointove prezentacije
  • Matrica slajda
  • Ispisivanje PowerPointove prezentacije
 • Alati za izradu tablica (xls)
  • O sučelju
  • Razredna statistika
  • Grafičko prikazivanje
 • Projekt
  • HTML jezik
  • Struktura web-stranice i osnovni HTML tagovi
  • Neki principi kod kreiranja web stranica
  • Oblikovanje teksta - CSS
  • Naslovi
  • Rad s tablicama
  • Struktura stranice
  • Slike na web stranici
  • Obrasci
  • Audio i video
  • Programiranje za web
  • Osnove jQuerya *za one koje žele znati više
  • Gdje smo danas?