Dip in 5

udžbenički komplet za učenje engleskog jezika u petom razredu osnovne škole, peta godina učenja

Jasna metodička struktura i komunikacijski pristup osiguravaju lakše usvajanje jezičnih djelatnosti.