Gut gemacht! 5

udžbenički komplet za učenje njemačkog jezika u petom razredu osnovne škole, peta godina učenja

U novoj jezičnoj pustolovini potičemo učenike na zanimanje za jezik i komunikaciju te pridonosimo tomu da učenje njemačkog jezika bude blisko učenicima.