Gut gemacht! 1

udžbenički komplet za učenje njemačkog jezika u prvom razredu osnovne škole, prva godina učenja

Udžbenički komplet za rano učenje uz koji učenici usvajaju njemački jezik na kreativan način – pjesmom i u igri.