Moj sretni broj 1

udžbenički komplet za matematiku u prvom razredu osnovne škole

Udžbenički komplet u kojemu matematički sadržaji potiču učenike na kritičko propitkivanje i istraživanje mogućih rješenja.