Otkrivamo fiziku 7

udžbenički komplet za fiziku u sedmom razredu osnovne škole

Udžbenički komplet koji učenike aktivno uvodi u skriveni svijet fizike omogućujući im da istraživanjem izgrade znanstvenu sliku svijeta.