Kemija 7

udžbenički komplet za kemiju u sedmom razredu osnovne škole

Udžbenički komplet koji potiče učenike na istraživanje, samostalni rad i primjenu stečenog znanja.