e-Matematika

e-Matematika

Proširite svoje znanje iz udžbenika dodatnim sadržajem.
Matematika+

Matematika+

Što ste do sada naučili o grafičkom rješavanju sustava linearnih jednadžbi možete jednostavno provjeriti odgovorivši na ova pitanja.

1. Sustav linearnih jednadžbi može imati najviše jedno rješenje.

TOČNO                       NETOČNO.

2. Ako sustav nema rješenje, pravci se ne sijeku i obrnuto.

TOČNO                       NETOČNO.

3. Grafičko rješenje sustava može biti različito od analitičkoga. 

TOČNO                       NETOČNO.

4. Sustav nema rješenje pa su pravci paralelni.

TOČNO                       NETOČNO.

5. Spojite odgovarajuće pojmove iz donjeg i gornjeg stupca.

Gornji stupac:

sustav ima jedinstveno rješenje

sustav nema rješenja

sustav ima beskonačno mnogo rješenja 

Donji stupac :

pravci su paralelni

pravci se sijeku

pravci su jednaki

Provjerite svoje znanje o grafičkom rješavanju sustava linearnih jednadžbi rješavanjem interaktivne provjere znanja.