e-Udžbenik

e-Udžbenik

Utječe li poremećaji u transportu tvari na zdravlje

Utječe li poremećaji u transportu tvari na zdravlje pročitaj ovdje. Riješi zadatke i istraži dodatni digitalni sadržaj.
Istraži

Istraži

1. PROJEKT: Krvni tlak - normalan, visok ili nizak - pitanje je sad?

1. UVOD

Pri svakom izbacivanju krvi iz srca tlak se povisuje, a pri ulijevanju krvi u srce tlak se snižava. Normalna vrijednost krvnog tlaka koja omogućuje život iznosi prosječno 120/80 milimetara stupca žive (mmHg). Razlike vrijednosti mijenjaju se tijekom života. Neke osobe imaju normalno nešto niže vrijednosti krvnog tlaka što je posljedica građe njihova tijela. To je fiziološko stanje i samo po sebi ne znači bolest. Povišen krvni tlak oštećuje sustav krvnih žila u cijelom organizmu pa je prema tome opasan za zdravlje čovjeka. Da bi se postavila takva dijagnoza, potrebno je osobi izmjeriti više od tri puta tlak veći od 140/90 mmHg.

O potrebi mjerenja krvnog tlaka, čak i djeci, govore suvremena istraživanja. Sve je češća pojava povišenog krvnog tlaka koji može upozoravati na razvoj bolesti krvožilnog sustava i bubrega. Isto tako, djeca koja imaju tzv. niži krvni tlak mogu osjećati simptome umora, teškog buđenja, vrtoglavice i nesvjestice. 

CILJEVI PROJEKTA:

 • izmjeriti krvni tlak učenika i članova njihove obitelji
 • utvrditi vrijednosti krvnog tlaka i moguće rizike povišenih i sniženih vrijednosti u učenika
 • usporediti dobne skupine s obzirom na vrijednosti krvnog tlaka
 • utjecati na razvoj svijesti o potrebi brige za vlastito zdravlje

ISTRAŽIVAČKO PITANJE Postoji li znatnija razlika u krvnom tlaku između učenika, članova njihovih obitelji i stanovništva u mjestu stanovanja?

AKTIVNOSTI (TIJEK RADA)

 1. Uvod u projekt. Ispuniti učenički listić 0. Tijek izrade projekta.
 2. Naučiti pravilno mjeriti krvni tlak služeći se učeničkim listićem 1. 
 3. Mjeriti krvni tlak tlakomjerom učenicima u učionici (tri puta), upisivati rezultate u tablicu. Učenici tijekom tri nastavna sata Biologije (na početku sata) mjere krvni tlak tlakomjerom i upisuju vrijednosti u priloženu tablicu (učenički listić 2. Tablica mjerenja krvnog tlaka).
 4. Dan mjerenja krvnog tlaka članovima obitelji u školi. Organizirati dolazak obitelji u školu, tzv. dan mjerenja krvnog tlaka. Alternativni zadatak: razgovarati s roditeljima, bakom i djedom i/ili izmjeriti krvni tlak kod kuće. Rezultate upisati u priloženu tablicu (učenički listić 2. Tablica mjerenja krvnog tlaka).
 5. Intervju s obiteljskim liječnikom / obiteljskom liječnicom u zdravstvenoj ustanovi. Ovisno o izabranom liječniku/liječnici, učenici dogovaraju tko će, ako im je liječnik/liječnica zajednički, obaviti intervju prema priloženim pitanjima. (Najbolje bi bilo da su izabrani liječnici različiti jer tad svaki učenik provodi intervju individualno.).
 6. Analiza rezultata s pomoću priloga učenički list 4. Srednje normalne vrijednosti krvnog tlaka za različite dobne skupine. Za analizu je potrebno usporediti vlastita mjerenja, mjerenja tlaka članovima obitelji – utvrditi vrijednost krvnog tlaka (normalna, snižena, povišena) te uključiti i rezultate intervjua s liječnikom/liječnicom.
 7. Prikaz rezultata rada. Izraditi plakat ili PowerPoint prezentaciju.Učenički listić 0.                    TIJEK IZRADE PROJEKTA


1. NAZIV PROJEKTA ___________________________

2. ISTRAŽIVAČKO PITANJE ___________________________________________

_____________________________________________________________________

3. AKTIVNOSTI:

AKTIVNOST: 1. MJERENJE TLAKA UČENICIMA

             2. MJERENJE TLAKA ČLANOVIMA OBITELJI (MAJKA, OTAC, BRAĆA, SESTRE, BAKE, DJEDOVI)

             3. INTERVJU S OBITELJSKIM LIJEČNIKOM / OBITELJSKOM LIJEČNICOM

4. ANALIZA DOBIVENIH REZULTATA

5. ZAKLJUČAKUčenički listić 1. KAKO PRAVILNO IZMJERITI KRVNI TLAK?

Kako bi se dobile prave vrijednosti krvnog tlaka, prije i tijekom mjerenja važno je pridržavati se sljedećeg:

 • ne uzimati kofein, alkohol ili duhanske proizvode barem pola sata prije mjerenja krvnog tlaka
 • pomokriti se ili obaviti veliku nuždu
 • odmoriti se 3 – 5 minuta
 • sjesti u udoban položaj leđima prislonjenim na naslon
 • postaviti ruku u razini srca na stol
 • mirovati tijekom mjerenja
 • širina remena tlakomjera mora odgovarati 2/3 dužine od lakta do ramena, a njezina dužina mora biti dovoljna da obujmi 80 % nadlaktice, u protivnom mogu ispasti lažno visoke vrijednosti


Učenički listić 2.         TABLICA MJERENJA KRVNOG TLAKA

Učenički listić 3. PITANJA ZA INTERVJU S LIJEČNIKOM/LIJEČNICOM


1. Koja je prosječna dob pacijenata?

2. Mjeri li se krvni tlak u sklopu svakog pregleda, odnosno dolaska pacijenta liječniku?

3. Gdje i kako se bilježi izmjereni tlak?

4. Kako liječnik/liječnica utvrđuje pojavu povišenog krvnog tlaka?

5. Zašto je važna pravilna terapija i primjena uputa liječnika kod povišenog krvnog tlaka?

6. Mjeri li se krvni tlak pacijentima mlađim od 18 godina?Učenički listić 4. SREDNJE NORMALNE VRIJEDNOSTI KRVNOG TLAKA ZA RAZLIČITE DOBNE SKUPINE

2. ZBOG ČEGA DOLAZI DO TRANSFUZIJSKE REAKCIJE?

Membrane eritrocita imaju različite bjelančevine. To su antigeni, a nazivaju se aglutinogeni jer uzrokuju aglutinaciju, tj. sljepljivanje eritrocita. AB0 sustav krvnih grupa ima dvije vrste aglutinogena na membranama eritrocita: aglutinogen A i aglutinogen B. Oni su važni i prema njima se određuju krvne grupe. Tako eritrociti krvne grupe A imaju aglutinogen A, a oni krvne grupe B, aglutinogen B. Krvna grupa AB ih ima oba, a krvna grupa 0 ih nema.

U krvnoj plazmi se nalaze protutijela ili aglutini. Oni su odgovorni za prepoznavanje aglutinogena i reakciju sljepljivanja. Krvna grupa A u krvnoj plazmi ima anti B aglutinin, a krvna grupa B, anti A algutinin, krvna grupa 0 oba, a krvna grupa AB ih nema.

Tablica 1. Krvne grupe i transfuzija krvi 

Oznake: + (uspješna transfuzija) - (neuspješna transfuzija)


Odgovori.

1. Objasni zbog čega dolazi do transfuzijske reakcije krvi.

2. Što je aglutinogen, a što aglutin?

3. Jesu li danas transfuzijske reakcije učestale? Objasni.

Pojmovnik

Pojmovnik

anemija (slabokrvnost) – poremećaj pri kojem dolazi do slabije opskrbe stanica tijela kisikom zbog smanjenog volumena eritrocita ili manjka hemoglobina

krvarenje – izlijevanje krvi koje nastaje ošteti li se krvna žila; može biti unutarnje, npr. u trbušnoj šupljini, i vanjsko koje nastane kad krv iz krvotoka izlazi van iz tijela na mjestu oštećene krvne žile

krvne grupe – tipovi krvi određeni prema posebnim bjelančevinama na membrani eritrocita. U AB0 sustavu krvnih grupa postoje četiri krvne grupe. To su A, B, AB i 0 (nula).

leukemija – bolest koja dovodi do smanjene sposobnosti obrane organizma, a posljedica je povećanog broja nezrelih stadija leukocita u krvi

moždani udar – odumiranje moždanog tkiva uslijed neopskrbljivanja kisikom i hranjivim tvarima, npr. zbog začepljenje krvnih žila koje opskrbljuju mozak

poza mislioca – način zaustavljanja krvarenja iz nosa. Pritom osoba sjedi tako da joj je glava oslonjena na ruke, a njima se oslanja na noge. Prstima ruku čvrsto pritisne mekani dio nosa i diše na usta.

srčani udar – oštećenje ili odumiranje dijela srčanog mišića zbog nedovoljne opskrbe kisikom i hranjivim tvarima zbog npr. začepljenja krvnih žila koje opskrbljuju srce

transfuzija – unošenje krvi davatelja u krvotok primatelja

Provjeri znanje

Provjeri znanje

Sažetak

Sažetak

Dođe li do poremećaja u sastavu krvi ili transportu tvari krvotokom, mogu se javiti različiti poremećaji u radu organizma ili kakva bolest. Neke od bolesti krvi jesu: slabokrvnost (anemija) i leukemija. Transfuzija se primjenjuje u liječenju nekih bolesti. To je unošenje krvi davatelja u krvotok primatelja. Pri transfuziji treba voditi brigu o krvnim grupama. Razlikujemo četiri krvne grupe AB0 sustava (A, B, AB i 0 – nula). Ošteti li se krvna žila, dolazi do krvarenja. Krvarenje može biti arterijsko i vensko. U tom slučaju važno je pružiti prvu pomoć i zaustaviti krvarenje. Osim krvarenja opasnog za život, opasno je i začepljenje krvnih žila koje može dovesti do odumiranja tkiva ili srčanog i moždanog udara ako su začepljene krvne žile u srcu, odnosno u mozgu.

Vizualno+

Vizualno+

Utječu li poremećaji u transportu tvari na zdravlje

Rad srca

Što misliš zbog čega liječnici prate rad srca tijekom operacija?

Krvarenje u oku

Dođe li do krvarenja, mogu nastati opasne posljedice za organizam. Primjerice, pukne li kapilara u oku, vidjet ćeš krvarenje i hitno trebaš potražiti pomoć liječnika.

Začepljena krvna žila

U krvnim žilama mogu se nakupiti naslage masti kao što vidiš na slici. Tad je otežan protok krvi pa može doći i do začepljenja krvne žile.

Zavoji

Dođe li do krvarenja, ranu možeš previti zavojima i zaustaviti krvarenje.

Transplantacija

Srce spremno za transplantaciju.

Taloženje masnoća na stijenke krvnih žila
Zanimljivosti

Zanimljivosti

 1. Pušači često imaju posljedice s bolestima krvotoka i disanja. Glavni sastojci duhanskog dima jesu: nikotin, ugljikov monoksid i katran. Tvar nikotin izaziva ovisnost o pušenju. Ugljikov monoksid onemogućuje prijenos kisika krvlju, u većoj količini izaziva smrt. Katran oštećuje dišne puteve i nakuplja se u plućnim mjehurićima. 
 2. Osim srčanog udara, može doći do zastoja rada srca. Da se spriječi smrt osobama se ugrađuje pacemaker – električni stimulator, koji potiče rad srčanog mišića. Problemi s zdravljem mogu nastati i kod zastoja rada srčanih zalistaka.
 3. Osim transplantacije cijelog srca, mogu se transplantirati samo srčani zalisci ili premosnice.
 4. Rezus-faktor (Rh-faktor) drugi je sustav krvnih grupa. Naziv potječe od bjelančevine koja je prvi puta pronađena kod majmuna, nazvane rezus-faktorom. Rh-pozitivna osoba ima tu bjelančevinu, a Rh-negativna nema taj faktor. To je također važno kod transfuzije krvi.