Matematika+

Matematika+

U nastavku preuzmite gradivo jedinice - Računanje s prirodnim brojevima.

Naziv prirodni brojevi i računske radnje u skupu prirodnih brojeva

Naziv prirodni brojevi i računske radnje u skupu prirodnih brojeva

Naziv prirodni broj prvi put se spominje u djelu Uvod u aritmetiku grčkog matematičara Nikomaha (oko 100. godine poslije Krista). Taj je naziv preuzeo Boetije (oko 480. – 524.) i koristio se njime u djelu Uputa u aritmetiku. U 15. stoljeću bilo je poznato osam osnovnih računskih radnji među koje su, osim uobičajenih, ubrajani udvostručivanje (duplikacija) i polovljenje.      

Što ste do sada naučili o računanju s prirodnim brojevima možete jednostavno provjeriti odgovorivši na ova pitanja

1. U jednakosti ab = c, b je:

A) umanjenik  B) umanjitelj   C) razlika.

2. ab je prirodni broj ako je > b:

TOČNO                      NETOČNO

3. Kako se zove svojstvo (a + b) + c = a + (b + c)?

A) komutativnost        B) asocijativnost         C) distributivnost

4. Prema svojstvu distributivnosti množenja prema zbrajanju izraz 2 · (3 + 5) jednak je:

A) 2 · 3 + 5     B) 2 ·5 + 3       C) 2 · 3 + 2 · 5

5. Koji od sljedećih brojeva nije prosti: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19...

Što je Eratostenovo sito?


Sve proste prirodne brojeve koji su manji od po volji odabranoga prirodnog broja možemo dobiti korištenjem postupka koji se zove Eratostenovo sito.

Ispišemo redom sve prirodne brojeve zaključno s odabranim brojem.

Precrtamo broj 1 i zaokružimo broj 2, a zatim precrtamo sve višekratnike broja 2.

Prvi broj koji nije precrtan je broj 3, pa zaokružimo broj 3, a zatim precrtamo sve njegove višekratnike koji do sada nisu precrtani.

Prvi broj koji sada nije precrtan je broj 5, pa zaokružimo i taj broj, a zatim precrtamo sve njegove višekratnike koji do sada nisu precrtani.

Nastavimo opisani postupak sve dok svi ispisani brojevi nisu ili zaokruženi ili precrtani.

Zaokruženi brojevi čine skup svih prostih prirodnih brojeva koji su manji od po volji odabranoga prirodnog broja.

Provjerite svoje znanje o o računanju s prirodnim brojevima rješavanjem interaktivne provjere znanja.