e-Matematika

e-Matematika

Trigonometrijski omjer
Matematika+

Matematika+

Počeci trigonometrije

Aristarh sa Samosa (oko 310.pr.n.e. – oko 230.pr.n.e.) je postavio Sunce, Mjesec i Zemlju tako da njihova središta čine pravokutan trokut i za svoga života je dao omjere udaljenosti Mjeseca od Zemlje i Sunca od Zemlje. Njegovi podaci nisu bili sasvim točni, ali su bili polazište pri točnom izračunu tih omjera, i same udaljenosti između Sunca, Mjeseca i Zemlje. To su bili začeci trigonometrije. 

Što ste do sada naučili o trigonometrijskim omjerima možete jednostavno provjeriti odgovorivši na ova pitanja.

1. Koji trigonometrijski omjer odgovara omjeru stranica \(\frac{{{\rm{duljina}}\;{\rm{nasuprotne}}\,\;{\rm{katete}}}}{{{\rm{duljina}}\;{\rm{priležeće-hipotenuze}}}}\) ?

A) sin                      B) tg                        C) cos.

2. Kako bismo dobili mjeru kuta iz sinusa kuta, na džepnom računalu potrebno je unijeti:

 A) sinus od zadanog broja                 B) shift (2ndF) pa sinus od zadanog broja.

3. Omjeri katete i hipotenuze te omjeri kateta pravokutnog trokuta su isti kod svih sličnih trokuta.

TOČNO                     NETOČNO.

4. Osim trigonometrijskih omjera, koji je još poučak primjenjiv samo u pravokutnom trokutu?

Provjerite svoje znanje o trigonometrijskim omjerima rješavanjem interaktivne provjere znanja.