e-Matematika

e-Matematika

Pogledajte video koji će vam zornije prikazati sve o algebarskim izrazima.
Algebarski izrazi
Zadatci cjeline

Zadatci cjeline

Nakon što ste pažljivo prošli kroz sve jedinice ove cjeline, naučili puno toga novoga i riješili bar dio zadataka unutar jedinica predlažemo vam da riješite zadatke u nastavku.
Državna matura

Priprema za državnu maturu

Započnite pripremu za državnu maturu na vrijeme. Ovdje možete uvježbati zadatke iz područja potencija i algebarskih izraza koji vam mogu pomoći u utvrđivanju gradiva iz ovog područja i time vas pripremiti za dio zadataka na državnoj maturi.
Priprema za ispit

Priprema za ispit znanja

Na kraju cjeline, a pred pisanu ispit znanja, možete riješiti ovu pripremu i na taj način provjeriti jeste li dobro razumjeli gradivo ove cjeline.
Rješenja zadataka

Rješenja zadataka

U ovoj cjelini gradivo možete utvrditi rješavajući mnoštvo zadataka. U provjeri njihovih rješenja može vam pomoći ovaj dokument.