e-Matematika

e-Matematika

Matematika+

Matematika+

Arhimedovi krugovi

Arhimed iz Siracuse, 287.-212.g.pr.n.e., grčki matematičar i fizičar je bio jedan od najgenijalnijih matematičara svih vremena. Svojim doprinosima sa područja geometrije i izumima, pomagao je u obrani Siracuse od Rimljana. Neki izvori kažu da je Arhimed poginuo pri rješavanju nekog geometrijskog problema. Dok je promatrao krugove nacrtane u pijesku, ubio ga je Rimski vojnik, a Arhimedove zadnje riječi su bile "NE DIRAJTE MOJE KRUGOVE". 

Provjerite svoje znanjeo krugu, dijelovima kruga, te opsegu i površini kruga rješavanjem interaktivne provjere znanja.