Matematika+

Matematika+

Što ste do sada naučili o linearnim nejednadžbama možete jednostavno provjeriti odgovorivši na ova pitanja.

1. Ako na jednoj strani nejednadžbe dodamo realni broj, na drugoj ga moramo oduzeti kako bi vrijednost nejednadžbe ostala jednaka! 

TOČNO NETOČNO          

2. Smisao nejednakosti ≤, <, ≥ i > se mijenja ako cijelu nejednadžbu pomnožimo ili podijelimo negativnim realnim brojem.            

TOČNO NETOČNO          

3. Rješenje linearne nejednadžbe a ∙ x < b, < 0 je:

1) skup brojeva za koji vrijedi: \(x > \frac{b}{a},\)  ili           2) skup brojeva za koji vrijedi: \(x < \frac{b}{a}.\)  

4. Ima li nejednadžba –4 > 0 rješenje? Obrazložite svoj odgovor!    

5. Može li = − 5 biti rješenje nejednadžbe \(\frac{{2 - x}}{{x + 5}} > 0\) ? Obrazložite svoj odgovor!

Provjerite svoje znanje o linearnim nejednadžbama rješavanjem interaktivne provjere znanja.