Istraži

Istraži

Pojmovnik

Pojmovnik

arheje – jednostanični organizmi, pripadaju domeni arheja

asimetrična tijela životinja – tijela koja se nikakvom linijom ne mogu podijeliti na dva jednaka dijela 

bakterije – jednostanični organizmi, nemaju pravu jezgru; neki od njih razgrađuju uginule organizme, neki uzrokuju bolesti

domena – grupacija organizama na temelju molekularnih istraživanja; razlikujemo tri domene: arheje, bakterije, eukarioti 

dvobočna simetrija tijela – vanjska građa tijela koja se ravninom simetrije može podijeliti na dva zrcalno jednaka dijela tijela (lijevu i desnu stranu)

eukarioti – organizmi koji u svojim stanicama imaju unutarstanične membrane. U njih ubrajamo protiste, gljive, biljke i životinje. 

zrakasta simetrija tijela – vanjska građa tijela valjkastoga ili kuglastog oblika koji se može ravninom simetrije podijeliti na dva jednaka dijela svaki put kad se prolazi kroz središte tijela

Provjeri znanje

Provjeri znanje

Sažetak

Sažetak

Prikupljanjem i razvrstavanjem živih bića nastaju zbirke koje služe proučavanju i istraživanju. Sva živa bića u svojem sastavu imaju anorganske i organske spojeve. Danas je poznato i opisano 1,8 milijuna različitih organizama. Sva živa bića u današnje se vrijeme na temelju analize njihove molekularne građe dijele u tri domene – domenu bakterija, arheja i eukariota (protisti, gljive, biljke i životinje). Prema vanjskom izgledu tijela živa bića mogu biti asimetrična, zrakastosimetrična ili dvobočnosimetrična

Vizualno+

Vizualno+

Simetrija životinja

Sve su životinje mnogostanični organizmi prilagođeni različitim staništima. Njihova se tijela razlikuju prema građi i simetriji.

Carstvo biljaka
Carstvo gljiva
Carstvo protista
Zanimljivosti

Zanimljivosti