Matematika+

Matematika+

Što ste do sada naučili o linearnoj funkciji i njezinom grafičkom prikazu možete jednostavno provjeriti odgovorivši na ova pitanja.

1. Funkcija sa skupa X u skup Y je pravilo kojim se svakom elementu skupa X pridružuje jedan ili više elemenata skupa Y.

TOČNO                                  NETOČNO

2. Spojite jedan pojam s desne s jednim pojmom s lijeve strane! 

područje definicije funkcije             FUNKCIJA 

pravilo pridruživanja                       DOMENA

područje funkcijskih vrijednosti      KODOMENA 


3. Linearna funkcija je definirana pravilom f (x) = a ∙ x + b. Što su a i b u ovom izrazu? Što posebno vrijedi za a

4. Jesu li sljedeće izjave točne ili netočne?

a) Graf funkcije \(f\left( x \right) = 2x - 3\) raste. TOČNO             NETOČNO

b) Graf funkcije \(f\left( x \right) = 3 - 2x\) prolazi kroz ishodište.                                     TOČNO                      NETOČNO

5. Zaokruži točan odgovor. Graf funkcije siječe u nul-točki:

a) x – os          b) y – os.

Provjerite svoje znanje o linearnoj funkciji i njezinom grafičkom prikazu rješavanjem interaktivne provjere znanja.

e-Matematika

e-Matematika

Prije upoznavanja sa samim pojmom funkcije pogledajte video o početcima koordinatnog sustava.

Koordinatni sustav

Što je koordinatni sustav u ravnini? Kako izračunati udaljenost točaka u koordinatnom sustavu? Što je polovište dužine i kako se računaju njegove kordinate? Kako izračunati površina trokuta zadanog u koordinatnom sustavu? Odgovore na ova pitanja daje vam materijal u nastavku.