e-Matematika

e-Matematika

Matematika+

Matematika+

Što ste do sada naučili o sličnosti trokuta možete jednostavno provjeriti odgovorivši na ova pitanja:

Gulliverova putovanja

U romanu Johnatana Swifta Gulliverova putovanja, muškarac imenom Gulliver posjećuje zemlju Liliput, u kojoj žive ljudi slični nama samo što je njihova visina \(\frac{1}{{12}}\) naše visine. Na svomu drugom putovanju Gulliver posjećuje zemlju divova Brobdingnag, koji su 12 puta viši od nas. Ako bi za Gulliverov kaput kroja iz 18. st. bilo potrebno 2.5m2 tkanine, koliko bi tkanine trebalo za kaput jednog Liliputanca, a koliko za jednog Brobdingnaga? 

Provjerite svoje znanje o sličnosti trokuta rješavanjem interaktivne provjere znanja.