Matematika+

Matematika+

Što ste do sada naučili o kvadratu binoma i razlici kvadrata možete jednostavno provjeriti odgovorivši na ova pitanja.

1. Spojite lijevu i desnu stranu da dobijete ispravne formule.

\({\left( {a + b} \right)^2} = \)                                               \({a^2} + 2ab + {b^2}\)

\(\left( {a + b} \right)\left( {a - b} \right)\)=                                 \({a^2} - 2ab + {b^2}\)

\({\left( {a - b} \right)^2} = \)                                                \({a^2} + 2ab + {b^2}\)  

\({\left( { - a - b} \right)^2} = \)                                             \({a^2} - {b^2}\)                                                                                                                 

2. Kvadrat binoma i razlika kvadrata vrijede zdesna nalijevo, jednako kao i slijeva nadesno.

TOČNO                     NETOČNO

3. Je li jednakost \(\;{\left( { - a - b} \right)^2} = {\left( {a + b} \right)^2}\) točna? Obrazložite svoj odgovor!

4. Pronađite pogrešku: \({I^2} + 2I + II + I{I^2} = {\left( {I + II} \right)^2}.\)

5. Koji od izraza nakon kvadriranja ima oblik  \({a^2} - 2ab + {b^2}?\) 

A)\({\left( {a + b} \right)^2}\)     B)\({\left( { - a + b} \right)^2}\)   C) \({\left( { - a - b} \right)^2}.\) 

Provjerite svoje znanje o kvadratu binoma i razlici kvadrata rješavanjem interaktivne provjere znanja.