Matematika+

Matematika+

Prva pojava negativnih brojeva

Negativni brojevi prvi puta se javljaju u Kini u osmoj knjizi djela Matematika u devet knjiga (oko 200. godine prije Krista). Kinezi pozitivne brojeve nazivaju pravilnima, a negativne dugom, nedostatkom, odnosno lažnim brojevima.

Što ste do sada naučili o računanju s cijelim brojevima možete jednostavno provjeriti odgovorivši na ova pitanja.

1. Zbrajamo li dva cijela broja negativnih predznaka, rezultat zbrajanja će biti:

A) pozitivan      B) negativan     C) nije definirano.

2. Zbrajamo li cijele brojeve suprotnog predznaka, predznak zbroja će biti:

A) negativan     B) pozitivan      C) ovisno o apsolutnoj vrijednosti pribrojnika.

3. Cijele brojeve suprotnog predznaka zbrajamo tako da oduzmemo apsolutne vrijednosti pribrojnika, te zadržimo predznak manjeg pribrojnika, prema apsolutnoj vrijednosti.

TOČNO                      NETOČNO.

4. Pri množenju cijelih brojeva jednakih predznaka umnožak je pozitivan, a suprotnih predznaka negativan.

TOČNO                      NETOČNO.

5. Bilo koji broj a kad podijelimo s 0, dobijemo:

A) a                 B) 0                 C) nije definirano.