Matematika+

Matematika+

Put do suvremene simbolike bio je dug. Tako, na primjer, Michael Stifel umjesto \({A^3}\) piše AAA, a Englez Harriot upotrijebio je aaaa za \({a^4}\).

Što ste do sada naučili o računanje s potencijama s cjelobrojnim eksponentom možete jednostavno provjeriti odgovorivši na ova pitanja.

1. Koja je od navedenih tvrdnji točna?

A) Potencije jednakih baza i različitih eksponenata množimo tako da bazu prepišemo, a eksponente pomnožimo.

B) Potencije jednakih baza i različitih eksponenata množimo tako da bazu prepišemo, a eksponente zbrojimo.

C) Potencije jednakih baza i različitih eksponenata množimo tako da baze pomnožimo, a eksponente zbrojimo.

2. \({a^x}:{a^y} = {a^{x\,:y}},{\rm{ }}a \ne 0\)

TOČNO                      NETOČNO

3. Odgovorite koje se potencije mogu zbrojiti:

A) \({a^2} + 3{a^3}\)   B) \(2{a^3} + 3{a^3}.\)

4. Spojite pojmove s lijeve i desne strane:

            Dijeljenje potencija jednakih baza i različitih eksponenta \({\left( {a \cdot b} \right)^x}\)

           Množenje potencija jednakih baza i različitih eksponenata \({\left( {\frac{a}{b}} \right)^x}\)

           Množenje potencija različitih baza i jednakih eksponenata \({a^{x + y}}\) 

           Dijeljenje potencija različitih baza i jednakih eksponenata \({a^{x - y}}.\) 

5. Potenciranje potencije izvodimo tako da:

A) bazu prepišemo, a eksponente pomnožimo

B) bazu prepišemo, a eksponente zbrojimo.

Provjerite svoje znanje o računanje s potencijama s cjelobrojnim eksponentom rješavanjem interaktivne provjere znanja.