Matematika+

Matematika+

Što ste do sada naučili o računanju s algebarskim izrazima možete jednostavno provjeriti odgovorivši na ova pitanja.

1. Dovršite jednakost: · b + · c = .

2. Pri faktorizaciji polinoma, izlučujemo najveći pribrojnik.

TOČNO                             NETOČNO

3. Formulu \({a^2} - {b^2} = \left( {a - b} \right)\left( {a + b} \right)\) nazivamo:

A) razlika kvadrata                 B) kvadrat razlike.

4. Nadopunite rečenicu.

Algebarski razlomci za brojnik i nazivnik imaju _________ izraze, a pojednostavnjivati se mogu samo ako i _________­­­­­­­­ i _________ napišemo u obliku _________.

5. Zajednički faktor od \(12{x^5}{y^7}\) i \(24{x^6}{y^2}\) je:

A)\(12{x^5}{y^7}\)    B)\(6{x^5}{y^2}\)   C) \(24{x^6}{y^7}\)  D) \(12{x^5}{y^2}.\)

Provjerite svoje znanje o računanju s algebarskim izrazima rješavanjem interaktivne provjere znanja.