Matematika+

Matematika+

U nastavku preuzmite gradivo jedinice - Monom, binom, polinom.

Što ste do sada naučili o monomu, binomu i polinomu možete jednostavno provjeriti odgovorivši na ova pitanja.

1. Monom je dvočlani izraz.          TOČNO   NETOČNO

2. Objasnite kako se zbrajaju polinomi.

3. Koje riječi nedostaju?

Množenje polinoma svodi se na ________ potencija jednakih baza, i nakon toga na ________ jednakih potencija.

4. \(2{x^3} + 3{x^2}\) je binom koji daje rezultat:

A)\(5{x^5}\)       B)\(2{x^3} + 3{x^2}\)      C)\(5{x^6}.\) 

5. Nakon množenja dvaju polinoma, od kojih prvi ima 5 pribrojnika, a drugi 2, prije konačnog sređivanja, dobit ćemo polinom koji ima:

A) 5 pribrojnika                      B) 10 pribrojnika                    C) 7 pribrojnika.

Provjerite svoje znanje o monomu, binomu i polinomu rješavanjem interaktivne provjere znanja.