Istraži

Istraži

Prouči i objasni: Kakva je pokretljivost tvojih zglobova.

Istraživačko pitanje: Gdje se sve na tvojem tijelu nalaze zglobovi? Koliko različito pokretljivih zglobova možeš opisati?

Prouči literaturu i pouzdane internetske stranice pa objasni razlike u pokretljivosti zgloba lakta, kuka, ramena, palca. Pokušaj opisanim zglobovima pridružiti njihovu skicu sa slike.

3. Ako je navedena tvrdnja točna, zaokruži DA, a ako je netočna, zaokruži NE.

Ako je tvrdnja netočna na crtu ispod nje napiši točnu tvrdnju.

a) Kosti su nežive strukture.  DA      NE

___________________________

b) Okoštavanje je proces koji završava rođenjem.     DA      NE

___________________________

c) Hrskavice su mekše od kostiju.     DA      NE

___________________________

d) Kosti su tkiva koja ne proizvode krvne stanice.   DA      NE

___________________________


4. Dopuni rečenice.

Kosti lubanje spojene su ________________________________.

Pokretni spoj među kostima naziva se _____________________.


5. Kako bi mogao/mogla riješiti sljedeći zadatak, najprije se razgibaj.

Napravi 10 čučnjeva i nekoliko vježbi oblikovanja (jedan učenik / jedna učenica može predvoditi vježbe u razredu).

a) Odaberi jednu od izvedenih vježbi pa odgovori.

  1. Koji su mišići bili aktivno uključeni u pokretanje tijela?

____________________________

  1. Koje su strukture pritom pasivno pratile pokrete mišića?

____________________________


b) Tijekom razgibavanja ubrzava se disanje, a cijelo se tijelo zagrijava. 

A) Zašto je dišni sustav tijekom vježbanja ubrzao disanje?

____________________________

B) Koji je tip energije izvor za pokretanje mišića?

____________________________

C) U koje se oblike energije pretvara ta energija tijekom pokretanja mišića?

____________________________

Pojmovnik

Pojmovnik

hrskavica – vezivno tkivo, oblaže i povezuje dijelove kostiju koji se međusobno dodiruju i ublažava trenje među njima

kosti – najčvršći dio kostura daju tijelu oblik i omogućuju uspravno držanje, pomične služe za kretanje, a nepomične oblikuju šupljine u kojima su zaštićeni organi; prema obliku i veličini razlikujemo: cjevaste ili duge kosti, plosnate kosti i kratke kosti 

kostur – skup svih kostiju u tijelu, ali osim kostiju čine ga hrskavice i ligamenti 

kralježnica – osnovni dio kostura trupa i cijelog kostura; sastoji se od 32 do 34 kralješka

mišićno tkivo – vrsta tkiva u životinja, postoje poprečnoprugasto, glatko i srčano mišićno tkivo

okoštavanje – postupni proces zamjene hrskavičnog tkiva koštanim 

organi za kretanje čovjeka – kosti (pasivnog dio) i mišići (aktivni dio)

zglob – pomični spoj između dvaju ili više kostiju, jedna strana zgloba čini zglobnu glavicu, a druga zglobnu čašicu. Cijeli je zglob obavijen i zatvoren čvrstom zglobnom čahurom i pojačan nizom ligamenata.

Provjeri znanje

Provjeri znanje

Sažetak

Sažetak

Ljudski sustav organa za kretanje sastoji se od kostura i poprečno-prugastih mišića. Poprečno-prugasti mišići pokreću kosti, a one su potpora tijelu, uporište mišićima za kontrakcije, pružaju zaštitu, proizvode krvne stanice i djeluju kao skladište mineralnih tvari u tijelu. Tijekom života koštano tkivo neprestano se obnavlja, razgrađuje i nanovo stvara. Osim kostiju, kostur čine i hrskavice i ligamenti. Koštano tkivo građeno je od stanica i obilne međustanične tvari. Kostima tvrdoću daju kalcij i fosfor, a čvrstoću bjelančevina kolagen koja se nalazi u međustaničnoj tvari. Razlikujemo kosti glave, trupa i udova. Prema obliku i veličini razlikujemo cjevaste i plosnate kosti. Kosti se spajaju šavovima i zglobovima. Svojstva su mišića podražljivost, stezljivost, provodljivost, izdržljivost i elastičnost. Mišići su građeni od poprečno-prugastog, glatkog ili srčanog mišićnog tkiva. Mišiće s kostima povezuju tetive. Najbolji izvor energije za mišiće je ugljikohidrat glukoza koja se uz kisik razgrađuje na ugljikov dioksid i vodu, a pritom se oslobađa energija potrebna za mišićni rad.

Vizualno+

Vizualno+

Što nam omogućuje kretanje

Pasivni i aktivni dio organa za kretanje

Na temelju slike objasni koji je pasivan, a koji aktivan dio organa za kretanje.

Koštane stanice

Koštana je tvar građena od koštanih stanica koje su kružno poredane oko kanalića i međusobno povezane nastavcima. One u međustanični prostor izlučuju veliku količinu mineralnih soli kalcija i fosfora.

Kostur

Od kojih se oblika kostiju sastoji ljudski kostur?

Građa lakta

Kako je građen zglob?

Mišićni sustav

Mišići uvijek rade u paru. Kad se jedan stegne, drugi se opusti i na taj način sudjeluju u pokretu. Mišići čine otprilike 40 % mase ljudskog tijela.

Kosti glave
Kosti noge
Kosti ruke
Kosti šake
Kosti trupa
Kostur čovjeka
Kralješci
Kralježnica
Mišići kostura
Mišići
Rad nadlaktičnih mišića u paru
Zdjelica
Zanimljivosti

Zanimljivosti