Matematika+

Matematika+

Što ste do sada naučili o modeliranju linearnom funkcijom možete jednostavno provjeriti odgovorivši na ova pitanja.

1. Kako se zove model kojim, matematičkim jezikom, opisujemo problem iz života?

2. Navedite barem dva područja u kojima se koristi model linearne funkcije.

3. Mogu li se podatci iz tablice prikazati linearnim modelom? (Uputa: podatke prikažite u koordinatnom sustavu.)

a

b

 2

4

 3

9

4

16

5

25


4. Ako smo prvi dan prodali 5, drugi dan 10, treći dan 15, četvrti 20 proizvoda itd. možemo li model prodaje opisati linearnom funkcijom? 

5. Napišite model linearne funkcije za podatke iz 4. zadataka.

Provjerite svoje znanje o modeliranju linearnom funkcijom rješavanjem interaktivne provjere znanja.

e-Matematika

e-Matematika