Matematika+

Matematika+

Zapis razlomaka kroz povijest

Grci razlomke nisu smatrali brojevima. Njihov pojam broja oslanjao se na tezu da je jedinica nedjeljiva. Pa ipak, problemi koji su nastajali u svakodnevnom životu i praksi upućivali su na potrebu brojeva koje danas znamo kao razlomke.

U antičkom Rimu, razlomci su bili poznati, na primjer razlomak \(\frac{2}{3}\)  nazivao se bes, a označavao se S∙∙.

Grci i Rimljani koristili su takozvane egipatske razlomke. Za one koji žele zaviriti u povijest matematike, neka potraže egipatske razlomke.

Jedna od zanimljivijih metoda pamćenja znamenaka broja PI je smišljanje rečenica u kojima duljina pojedine riječi odgovara pojedinoj znamenci broja π. Ruđer Bošković je spjevao prvih 30 decimala:
 Nek i sada i vazda slavljeno na Zemlji jeste ime onoga Arhimeda, helenskog mudraca! Domišljat bje
   3 1    4  1     5        9  2      6        5      3       5     8                  9             7      9         3  
 on kao Ptolomej; Svet plamen on podade nama tad; Kad kružnicu baš on odredio računajuć.......
 2    3        8 4       6        2        6         4      3  3         8        3    2       7      9 ... 


Što ste do sada naučili o skupovima N, Z, Q i R možete jednostavno provjeriti odgovorivši na ova pitanja.

1. Skup ima elemenata:

            KONAČNO MNOGO                         BESKONAČNO MNOGO.

2. Neposredni sljedbenik nekoga prirodnog broja dobijemo tako da mu oduzmemo broj 1.

TOČNO                                              NETOČNO


3. Nabrojite i opišite sve vrste decimalnog zapisa racionalnog broja.


4. Najmanji zajednički višekratnik brojeva 2, 3, 4 i 5 je:

            A 12                B 60                C 20                D 120.


 5. Broj π = 3.14159… je iracionalni broj.

TOČNO                                              NETOČNO.

6. Svaki iracionalni broj je realni broj.

TOČNO                                              NETOČNO.

Provjerite svoje znanje o skupovima N, Z, Q i R rješavanjem interaktivne provjere znanja.

Prezentacija – nekada davno