Matematika+

Matematika+

Pitagora

Prema nekim izvorima „prvi pravi matematičar“ bio je Pitagora. Rođen je na otoku Samosu oko 571. pr. Kr., a predpostavlja se da je umro u Metapontu, oko 497. pr. Kr. Glavno njegovo djelovanje bilo je u Italiji gdje je osnovao Pitagorejsku školu koja je okupljala matematičare i mislioce. Nije sačuvano mnogo zapisa iz djelovanja Pitagorejske škole, no, neki izvori kažu da je Pitagorejska škola, između ostalog, proučavala osnovne matematičke pojmove kao što su broj i trokut. Iako najpoznatiji poučak o stranicama pravokutnog trokuta nosi njegovo ime, nije Pitagorino otkriće. Izvori navode da su 1000 godina prije Pitagore Babilonci koristili ovaj poučak, ali ga je Pitagora prvi dokazao pa je kasnije ime Pitagorin poučak dobio.

Što ste do sada naučili o izražavanju jedne veličine s pomoću druge možete jednostavno provjeriti odgovorivši na ova pitanja.

1. Poluopseg s računa se po formuli \(s = \frac{{a + b + c}}{2}.\) Koja je tvrdnja točna?

A)  \(a = \frac{{a + b + s}}{2}\)   B) \(a = \frac{{a + b - s}}{2}\)   C) \(a = 2s - b - c\)   D) \(a = b + c - 2s.\)

2. Iz izraza \(2{x^2} = \frac{{y{z^3}}}{3}\), x je:

A) \(x = \frac{{2y{z^3}}}{{\\sqrt 3 }}\)   B) \(x = 2\sqrt {\frac{{y{z^3}}}{3}} \)  C) \(x = \sqrt {\frac{{y{z^3}}}{6}} \)  D) \(x = \sqrt {\frac{{2y{z^3}}}{3}} .\)

3. Iz formule za gustoću \(\rho = \frac{m}{V}\), odredite operaciju kako biste izrazili m: A množenje sa VB dijeljenje sa VC dijeljenje sa ρD množenje sa ρ.

4. Brzinu računamo po formuli \(v = \frac{s}{t}.\) Koja je tvrdnja točna?

A) \(s = \frac{v}{t}\)  B) \(t = \frac{s}{v}\)  C) \(t = sv\)  D)\(s = \frac{t}{v}\)

5. Čemu je jednak x iz jednakosti k : m = x : y?

A) \(x = \frac{m}{{yk}}\)  B) \(x = \frac{{km}}{y}\)   C) \(x = \frac{{ym}}{k}\)  D) \(x = \frac{{ky}}{m}\)

Provjerite svoje znanje o izražavanju jedne veličine s pomoću druge rješavanjem interaktivne provjere znanja.