e-GLAZBENI

e-GLAZBENI

Zvučni zapis

ČETIRI ČAROBNE RIJEČI

PJEVAJMO
Zvučni zapis

ČETIRI ČAROBNE RIJEČI

PJEVAJMO UZ MATRICU
Zvučni zapis

EN TEN TINI

SLUŠAJMO
Zvučni zapis

SON MAKARON

BROJALICA
NOTNI ZAPIS

NOTNI ZAPIS

ČETIRI ČAROBNE RIJEČI

NOTE
POJMOVNIK

POJMOVNIK

B

BROJALICA – DJEČJA PJESMA ILI RITMIZIRANI TEKST 

D

DJEČJI ZBOR – VEĆA SKUPINA PJEVAČA KOJI ZAJEDNO PJEVAJU

DOBE – VREMENSKE JEDINICE KOJE IZVODIMO JEDNAKOMJERNIM ODBROJAVANJEM POKRETIMA TIJELA ILI SVIRANJEM

E

EKIPA – SKUPINA, GRUPA

S

SUMRAK – DOBA DANA KADA POČINJE PADATI MRAK

Z

ZORA – ZVRŠETAK NOĆI I PRVA JUTARNJA SVJETLOST