Matematika+

Matematika+

Pogledajte primjer koji vam pokazuje da ste naučili računati aritmetičku sredinu još prije nekoliko godina.
Nadogradite svoje početno znanje o aritmetičkoj sredini primjerima i zadatcima iz udžbenika. Nakon što ste usvojili gradivo riješite ove zadatke.

1. Aritmetička sredina se računa tako da zbrojimo podatke i podijelimo sa:

A) 2                 B) brojem podataka.

2. Za određivanje prosjeka ocjena iz nekog predmeta računamo: 

A) harmonijsku sredinu         B) aritmetičku sredinu          C) geometrijsku sredinu.

3. Broj koji se nalazi točno u sredini između dvaju zadanih brojeva je njihova aritmetička sredina.

TOČNO           NETOČNO.

4. Aritmetička sredina uvijek točno i dobro opisuje niz brojeva.

TOČNO           NETOČNO.

5. Postoji još načina za računanje srednje vrijednosti, osim aritmetičke sredine.

TOČNO           NETOČNO.

Provjerite svoje znanje o aritmetičkoj sredini rješavanjem interaktivne provjere znanja.